Redea
Natječaji

FOND ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Objavljeno 01.07.2021

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) je objavio četvrti poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove (u okviru programa Ideas Powered for Business), počevši od 1. pa do kraja srpnja 2021. godine.

Fond za mala i srednja poduzeća (Fond za MSP-ove) program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna EUR, čija je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva.

Fond nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1500 EUR po poduzeću.

Više informacija o uvjetima i kriterijima za podnošenje prijava nalazi se na internetskoj stranici Fonda za MSP-ove.

Skip to content