Redea
Natječaji

FOND ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO – POZIV ZA PRIJAVU

Objavljeno 07.04.2021

Fond za aktivno građanstvo objavljuje Poziv za prijavu malih projekata. Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

U okviru prvog Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000,00 eura za okvirno 21 projekt. Najniži iznos financijske podrške po pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši iznos je 15.000,00 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje projekta je 6 (šest) do 12 (dvanaest) mjeseci

U okviru ovog Poziva prihvatljivi su samo oni prijedlozi projekata koji doprinose postizanju pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda:

 • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • okoliš i klimatske promjene

Nadalje, svi predloženi projekti moraju pridonijeti barem jednom od očekivanih učinaka definiranih u tablici učinaka i rezultata Fonda. Očekivani učinci u fokusu ovog Poziva su:

 1. ojačana zagovaračka/watchdoguloga civilnog društva;
 2. povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
 3. ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman;
 4. povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora).

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom: “Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili nacionalneuprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva”

Prihvatljivi partneri su javna ili privatna pravna osoba kao i nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u nekoj od zemalja darovateljica Fonda (Island, Lihtenštajn i Norveška), nekoj od zemalja korisnica Fonda (osim Hrvatske to su i Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal) i/ili zemalja izvan EGPa koje graniče s Hrvatskom (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta.

Rok za dostavu projektne prijave: 31. svibnja 2021., do 12 sati (podne po hrvatskom vremenu).


REGIONALNE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Regionalne informativne radionice za sve zainteresirane prijavitelje će se održati prema sljedećem rasporedu:

 • 13. travnja 2021. godine od 10 do 12 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska
 • 14. travnja 2021. godine od 10 do 12 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska
 • 19. travnja 2021. godine od 10 do 12 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska
 • 19. travnja 2021. godine od 13 do 15 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka

Prijave za regionalne informativne radionice će biti otvorene od 8. travnja 2021. godine

Više informacija na internet stranici Fonda za aktivno građanstvo.

Skip to content