Redea
Natječaji

FINANCIJSKA POTPORA ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI 2023.

Objavljeno 09.03.2023

OBAVIJEST

Središnji državni ured za demografiju i mlade 14. 3. 2023. godine zatvorio Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini u dijelu koji se odnosi na prijavitelje (općine) razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti zbog iscrpljivanja ukupno raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. godini u iznosu od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna).

 

U dijelu Javnog poziva koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, Javni poziv ostaje otvoren.

 


Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine te o tome Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
    • osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
    • koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
    • koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedinapredškolska djelatnost na području općine.
  2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna).

Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

Najviši iznos koji može biti odobren po prijavitelju iznosi 29.040,00 € (218.801,88 kn) za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Dokumentaciju o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Skip to content