Redea
Novosti

EXPRESS PROJEKT

Objavljeno 23.03.2023

Javna ustanova REDEA od 1.3.2023. partner je na još jednom Interreg projektu – projektu EXPRESS. Puni naziv projekta je European regions promoting renewable energy self-sufficiency, a sufiananciran je iz programa Interreg Europe 2021-2027.

Projekt okuplja 8 partnera (iz Finske, Irske, Francuske, Italije, Mađarske, Rumunjske i Poljske) čiji je zajednički cilj smanjiti regionalnu ovisnost o uvoznoj energiji i fosilnim gorivima te povećati energetsku samodostatnost i udio obnovljene energije putem poboljšanja regionalnih strategija. Podciljevi projekta EXPRESS su povećanje udjela obnovljive energije, povećanje energetske samodostatnosti regija sudionica kako bi se bolje razmotrilo novo okruženje energetskog sektora te omogućio brz prijelaz na lokalno proizvedenu obnovljivu energiju za grijanje, električnu energiju i transport. Okosnica projekta je razmjena znanja i iskustva među partnerima te jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih dionika.

Rezultati projekta su: 8 unaprjeđenih strateških dokumenata, 16 međuregionalnih radionica  razmjene iskustva i stečenog znanja, identificirano 16 dobrih praksi.

Projekt Express traje od 1.3.2023. do 1.3.2027. godine, ukupni budžet iznos 1.858.983,00 EUR sa stopom sufinanciranja od 80 %. Ukupan budžet Javne ustanove REDEAe iznosi 191.568,00 EUR, od čega sufinanciranje iznosi 153.254,40 EUR.

Više o samom projektu možete pročitati na službenoj web stranici (Link).

express projekt

Kontakt osoba – voditeljica projekta
Maša Tomašić
Tel. 040 395 538
Mail: masa.tomasic@redea.hr

 

Skip to content