Redea
Natječaji

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Objavljeno 19.03.2024

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira do kraja I. kvartala 2024. godine objaviti Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada osigurana je alokacija u iznosu od 94.235.322,37 eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu (obnova nakon potresa).

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade te upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost, dok su stope sufinanciranja prihvatljivih troškova u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od

  • 85 %- 100 % za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju,
  • 60 – 80 % za aktivnost energetske obnove,
  • a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85 %.

Više informacija o najavljenom Pozivu možete pronaći OVDJE.

Skip to content