Redea
Seminari

EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE SLUŽBENIKE

Objavljeno 09.10.2023

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizira jednodnevnu edukaciju o javnoj nabavi namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (službenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim tijelima) – nositeljima certifikata u području javne nabave, koji svoja znanja žele proširiti, osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave, ali i svima ostalima koji rade na rukovodećim ili tajničkim poslovima u tijelima lokalne i područne samouprave i/ili javnopravnim tijelima s područja Međimurske županije.

Edukacija će se održati 18. listopada 2023. od 8.00 do 15.15 sati,

u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centara Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22 b, Čakovec

Cilj ove edukacije je upoznati polaznike s pripremom i izradom dokumentacije o nabavi, novostima u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i aktualnostima iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i VUS-a, a vezano uz dokumentaciju o nabavi.

Navedene teme bit će popraćene primjerima dobre prakse, a predavačica je poznata stručnjakinja u području javne nabave Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur. Program edukacije se nalazi u privitku.

Prijavnicu za edukaciju ispunite OVDJE. Prijave se primaju do 13. listopada 2023. (PETAK)  do kraja dana, a svi sudionici dobit će povratnu informaciju putem e-maila o prijavi.

VAŽNA NAPOMENA:

Budući da je Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17) dopušten maksimalan broj od 50 polaznika za pojedinačno stručno usavršavanje te zbog velikog broja zainteresiranih polaznika s područja Međimurske županije, dopuštena je prijava maksimalno 3 polaznika iz svake institucije. Ukoliko nakon zatvaranja prijava ostane slobodnih mjesta, naknadno ćemo omogućiti i dodatnu mogućnost prijave, o čemu ćete biti obaviješteni.

 Sudionici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o pohađanju izobrazbe kojom će ostvariti 8 bodova za obnovu certifikata. Edukacija je besplatna za sve javne službenike.

Program edukacije možete preuzeti OVDJE.

Ova edukacija dio je aktivnosti projekta “Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova” koji provodi Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

„Sadržaj edukacije isključiva je odgovornost Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.”

Skip to content