Redea
Novosti

E-SAVJETOVANJE: POZIV „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Objavljeno 20.10.2023

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje planiranog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Svrha Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša regionalnih lanaca vrijednosti Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva Strategije pametne specijalizacije kroz difuziju inovacija koja će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva. Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više regionalnih lanaca vrijednosti, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama regionalnih lanaca vrijednosti definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Prihvatljiv prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće. Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno od 19. listopada do 18. studenoga 2023. godine.

Javno savjetovanje dostupno je na sljedećoj poveznici.

Skip to content