Redea
Novosti

E SAVJETOVANJE: „DOKAZANA KVALITETA“ – IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA

Objavljeno 13.06.2022

Na portalu eSavjetovanja dostupan je novi Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta”.

Najznačajnija promjena odnosi se na činjenicu da svaki subjekt u poslovanju s hranom ima pravo koristiti znak „Dokazana kvaliteta“ za označavanje hrane koja u svom sastavu sadrži proizvod za koji je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda pod uvjetom da hrana u svom sastavu ne sadržava dodatni proizvod kao sastojak koji bi bio istovjetan onom za koju je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda.

Savjetovanje je otvoreno do 10. 7. 2022., a možete mu pristupiti OVDJE.

Skip to content