E-SAVJETOVANJA

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA

Na portalu esavjetovanje otvoreno je novo savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradiciaonalnim specijalitetima i neobveznom izrazu kvalitete “planinski proizvod”

Prijedlogom Pravilnika propisuje se sadržaj zahtjeva i obrasci te odredbe vezane za skupine u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i postupku registracije oznake na razini Europske unije, sadržaj zahtjeva i obrasci vezani za ovlašćivanje i rad kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa Specifikacijom, izgled nacionalnog znaka za zaštićene oznake, sadržaj zahtjeva i obrazac za korištenje neobveznog izraza kvalitete “planinski proizvod” te način vođenja i sadržaj evidencija koje vodi Ministarstvo poljoprivrede u odnosu na predmet Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do 11. 3. 2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


PROVEDBA IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU

Na portalu esavjetovanje otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Novosti u kampanji za 2019. godinu odnose se na: U okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 14 Dobrobit životinja od 2019. godine poljoprivrednicima će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za potporu za nove operacije: • 10.1.14. Dobrobit životinja u kozarstvu • 10.1.15. Dobrobit životinja u ovčarstvu .

Savjetovanje je otvoreno do 20. 2. 2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


METODOLOGIJA ZA PRAĆENJE STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na portalu esavjetovanje otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (monitoring i ispitivanje plodnosti tla), minimalna površina za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, dokumentacija i sadržaj zahtjeva za ovlaštenjem, detaljni uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji, zadaće referentnog laboratorija, obaveze laboratorija i institucija te način provedbe kontrole.

Savjetovanje je otvoreno do 10. 3. 2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.