Redea
Natječaji

AUDIOVIZUALNA I KNJIŽEVNA ILI PUBLICISTIČKA DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Objavljeno 16.03.2021

S ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz dostupnost i afirmaciju pisane riječi, kao i autora koji pišu na tu temu, te kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu, podizanje njihove kvalitete  i dostupnost javnosti, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu i Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

  1. Predmet Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini je prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini.

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti pravne osobe i obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela i upisani u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici EU te nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 150.000,00 kuna za jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu, a jedan podnositelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Javni poziv otvoren je od 15. ožujka do 14. travnja 2021. godine.

Sve informacije i obrasci nalaze se na sljedećem linku

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

  1. Predmet javnog poziva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku.

Javni poziv otvoren je od 15. ožujka do 14. travnja 2021. godine.

Sve informacije i obrasci nalaze se na sljedećem linku:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Skip to content