Redea
Novosti

ADRIONET – IZRADA LOKALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA TRI PODRUČJA

Objavljeno 04.06.2021

JU REDEA kao partner iz Hrvatske, provodi projekt ADRIONET koji je sufinanciran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. Cilj projekta je uspostava transnacionalne mreže „autentičnih sela“ temeljena na društvenoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti. Kako bi to postigli, prvi od koraka je izrada lokalnog akcijskog plana (LAP) za tri odabrana područja: Općinu Nedelišće, Općinu Štrigova i Općinu Sveta Marija. Nakon izrađene analize područja (mapiranje kulturnih/okolišnih/prirodnih obilježja), održane su radionice na razini cijelog projekta (Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Srbija, BiH i Albanija) kroz pet modula kako bi ojačali kompetencije tzv. teritorijalnih suradnika koji će aktivno sudjelovati u izradi LAP-a za svako odabrano područje.

Trenutno smo u fazi održavanja radionica razvoja LAP-a s dionicima, aktivnim pojedincima, poduzetnicima, udrugama i organizacijama s odabranih područja. Na prvoj radionici sudjelovali su lokalni sudionici, zajedno s teritorijalnim suradnicima i angažiranim stručnjakinjama za strateško planiranje i održivi razvoj, Mirnom Karzen i Majom Hranilović iz Ecorysa Hrvatska. Sudionici su raspravljali o snagama i slabostima te prilikama i prijetnjama (SWOT analiza) svojih područja. Nakon SWOT analize definirani su ključni izazovi i korisnici za pet tema: Društveni i intelektualni kapital; „Mladi su budućnost sela, bez njih selo nema budućnosti”; Pametna i otporna sela i područja kao nositelji ideje budućnosti; Korištenje i povećanje turističkog interesa zbog održivosti i zapošljavanja: gostoljubiva zajednica te Produktivan „know-how”.

Na drugom setu radionica ćemo produbiti analizu za sve tri općine te izabrati po jednu pilot akciju za svako područje. Nakon finaliziranja lokalnog akcijskog plana izrađuje se transnacionalni akcijski plan koji će sadržavati LAP-ove svih područja iz svih zemalja partnera.

Skip to content