Redea
Novosti

ADRIONET – CIKLUS RADIONICA ZA IZRADU MODELA „AUTENTIČNIH SELA“

Objavljeno 22.12.2021

U sklopu projekta ADRIONET odradili smo prvi ciklus radionica na kojima smo prošli sve pilot akcije definirane kroz izradu Lokalnog akcijskog plana (LAP-a) za svaku od odabranih općina (Štrigova, Sveta Marija i Nedelišće). Nakon što su stručnjakinje iz Ecorys Hrvatska, Maja Hranilović i Mirna Karzen, prezentirale sve pilot akcije, dionici na radionicama su zajedničkim dogovorom odabrali po jednu akciju koja će se razraditi u Poslovnom planu. Tako smo za Općinu Štrigovu odredili temu „Festival sreće i keramike“, za Općinu Sveta Marija „Razvoj izletišta Drava“, a za Općinu Nedelišće „Tematska turistička ruta“. Početkom sljedeće godine predstoji nam još drugi ciklus radionica u kojem ćemo usvojiti predloženi nacrt Poslovnog plana za svaku od općina.

 

Skip to content