Redea
Novosti

VLADA DONIJELA STRATEGIJU PAMETNE SPECIJALIZACIJE DO 2029.

Objavljeno 18.12.2023

Na sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju pametne specijalizacije do 2029.

Strategija pametne specijalizacije (S3) je strateški koncept razvijen na razini EU-a u kojem se horizontalnim inovacijskim politikama dodaju vertikalne, sektorski specifične politike kako bi se financijska sredstva u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) usmjerila u područja s najvećim kapacitetima i prilikama za transformaciju i budući rast te tako osigurala konkurentnost gospodarstva i napredak društva.

Hrvatska S3 do 2029. dio je strateškog okvira definiranog Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. i predstavlja glavnu strategiju u području IRI-ja u periodu do 2029. godine. Nositelji njene izrade bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces izrade temeljio se na pristupu odozdo prema gore u kojem su se, u skladu s procesom poduzetničkog otkrivanja, prikupljali inputi relevantnih dionika (poduzetnika i znanstvenika, a osobito članova tematskih inovacijskih vijeća) kako bi S3 do 2029. bila utemeljena na njihovim realnim potrebama, kapacitetima i potencijalima.

S3 predstavlja i omogućavajući uvjet za provedbu EU fondova 2021. – 2027. i stratešku podlogu za financiranja projekata iz EU fondova u području IRI-ja. Zamišljena je kao nastavak S3 2016. – 2020., a po potrebi će se usklađivati i s budućim trendovima i potrebama dionika nacionalnog inovacijskog sustava.

Uz nacionalnu horizontalnu intervencijsku logiku i regionalne planove za industrijsku tranziciju, S3 do 2029. na nacionalnom nivou definira sedam vertikalnih tematskih prioritetnih područja za koja postoje razvojni kapaciteti i potencijali za aglomeracijske učinke te stvaranje specifičnog tematskog ekosustava. To su:

  • Personalizirana briga o zdravlju,
  • Pametna i čista energija,
  • Pametan i zeleni promet,
  • Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor i sanacija,
  • Održiva i kružna hrana,
  • Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva te
  • Digitalni proizvodi i platforme.

Dokument Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine dostupan je ovdje.

Skip to content