Redea
Natječaji

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 2

Objavljeno 01.07.2021

Dana 30. listopada 2020. Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti (UP.02.2.1.08) koji će se financirati u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji / partneri suudruge koje djeluju u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, zaklade koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijaviteljne može dostaviti više od jednog projektnog prijedlogana ovaj Poziv, ali može istovremeno biti partner u drugom projektnom prijedlogu i sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga.

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Planirano trajanje provedbe projekta je od 12 do 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti za ostvarenje cilja Poziva su sljedeće: medijske kampanje, izrada televizijskih spotova i reklama, organizacija okruglih stolova i otvorenih dana, organizacija radionica, seminara, predavanja, održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji), izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali) i održavanje webinara. Osim toga, prihvatljive su aktivnosti upravljanja projektom i praćenja provedbe projekta, te aktivnosti za promidžbu i vidljivost (promotivni materijali, informativni događaji i sl.).

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama www.esf.hr i/ili  www.strukturnifondovi.hr. 


VAŽNO 20.11.2020 – OBAVIJEST O POČETKU PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA!

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 30.11.2020. godine u 9:00 sati.

Prijavni obrazac A bit će dostupan u ESF MIS sustavu od 24.11.2020. godine.

Više informacija možete pročitati OVDJE.


VAŽNO! Obavijest o zatvaranju Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“

S obzirom da je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ višestruko premašena alokacija te da na dan 30. lipnja 2021. godine istječe krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga, Ministarstvo zdravstva Posredničko tijelo razine 1 sukladno pravilima i procedurama EU/ESI fondova ZATVARA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OD DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE, OD 12.00 SATI.

Poziv je od 1. prosinca 2020. godine bio obustavljen zbog okolnosti nastalih u skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje – „Obustava i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga u trenutku kad zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 110% ukupno raspoloživog iznosa“, a sada se zatvara u skladu s točkom 5.3. Uputa za prijavitelje – „Rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga – 30. lipnja 2021. godine“.

Više pročitajte OVDJE.

Skip to content