KAKO IZRADITI STRATEŠKI I OPERATIVNI PLAN ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Na portalu financijskepodrske.hr danas su otvorene prijave na online radionicu “Kako izraditi strateški i operativni plan organizacije civilnog društva” koju će 2. lipnja održati Volonterski centar Osijek. Rok […]

Čitaj više

SURADNJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je trajno otvoreni poziv „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi […]

Čitaj više