AGRONET

TIP OPERACIJE 5.2. OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA

APPRRR objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim […]

Čitaj više

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA TIP OPERACIJE 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 1. kolovoza 2017. godine konačnu Odluku o dodjeli sredstava korisnicima koji su se prijavili na […]

Čitaj više

KAKO DO EU NOVCA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU?

Osnovni uvjet za ostvarivanje potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju je upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, a poljoprivredno zemljište na […]

Čitaj više

PRIVREMENA ODLUKA ZA OPERACIJU 7.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstva i ruralnom razvoju objavila je početak izdavanja odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za jedinice lokalne samouprave u sklopu Operacije 7.1.1. […]

Čitaj više