Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa: