Novosti

PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA 2021. GODINU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je da je od danas moguća predaja Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog […]

Čitaj više

NOVI PARK NA PODRUČJU BIVŠE VOJARNE U ČAKOVCU

Međimurska županija i Javna ustanova za zaštitu prirode „Međimurska priroda“ partneri su na dvogodišnjem projektu Eco bridge koji se financira u sklopu prekograničnog programa suradnje Mađarska […]

Čitaj više

E SAVJETOVANJE: IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Na portalu eSavjetovanja otvoreno je savjetovanje o prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – […]

Čitaj više

POVEĆANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA NATJEČAJE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o povećanju sredstava za provedbu sljedećih natječaja: tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ od 4. […]

Čitaj više