Novosti

E-SAVJETOVANJE: NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE 2020. – 2024.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na portalu e-Savjetovanje objavilo je NACRT NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. Nacionalni program […]

Čitaj više

PROGRAM PODRŠKE I PROVEDBE PROGRAMA EU ZA UDRUGE

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU te u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama i u 2020. godini nastavlja […]

Čitaj više

ZAKON O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

Na portalu esavjetovanje dostupno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu naknadne procjene učinka Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Zakon o […]

Čitaj više

BROŠURE I VIDEO ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH I VIŠESTAM. ZGRADA

Stručni tim Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja osmislio je i izradio brošure o energetskoj obnovi javnih i stambenih zgrada, o osnovna ideja je bila na jednom […]

Čitaj više