Redea
Natječaji

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je otvoreni trajni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III (UP.02.1.1.16) u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Ciljna skupina poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, a prednost imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije koje u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Obvezni partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje (područna služba ili područni ured) i Centar za socijalnu skrb, dok ostali partneri mogu biti neprofitne organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Moguće planirano trajanje projekta je najviše do 8 mjeseci.

Aktivnosti koje su moguće u projektu su zapošljavanje žena iz ciljne skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici te promidžba i vidljivost projekta.

Za 2022. godinu troškovno su utvrđeni sljedeći iznosi za standardne veličine jediničnih troškova:

  • pružanje jednomjesečne usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama od strane pripadnica ciljane skupine uz isporuku najmanje 6 paketa kućanskih osnovnih higijenskih potrepština: 7.569,10 HRK
  • pružanje jednomjesečne usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama od strane pripadnica ciljane skupine bez isporuke paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština: 6.870,24 HRK.

Financijska omotnica za ovaj poziv iznosi 200.000.000,00 HRK.

Najniži iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 400.000,00 HRK dok je najviši iznos 1.500.000,00 HRK.

Prijavitelj može prijaviti samo 1 projektni prijedlog.

Početak i krajnji rok za predaju projektnih prijedloga: od 25. 5. 2022. pa do iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili do 31. 8. 2022.

Više informacija i dokumentaciju poziva možete pronaći OVDJE.

Skip to content