Redea
Novosti

ZAPOČELI S PROVEDBOM PROJEKTA CE – SPACES4ALL

Objavljeno 02.03.2023

U okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE, 1. ožujka 2023. godine, pokrenut je projekt CE – Spaces4All, čije razdoblje provedbe traje 36 mjeseci.

Projekt okuplja 12 partnera iz sedam zemalja, uključujući tako javna tijela, turistički sektor i osobe s invaliditetom, unutar tri ruralne regije Srednje Europe. U projekt je uz Sloveniju, Austriju, Belgiju, Češku, Mađarsku i Poljsku uključena i Hrvatska, čiji su partneri u projektu Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA i Turistička zajednica Međimurske županije.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti pristupačan turizam za osobe s invaliditetom u ruralnim pograničnim regijama u srednjoj Europi.

Dosadašnji razvoj turizma karakterizira nedostatak teritorijalnog planiranja u svrhu uvažavanja potreba osoba s invaliditetom s ciljem postizanja njihove samostalnosti, a posebice u ruralnim regijama s nedovoljno razvijenom prometnom, zdravstvenom, socijalnom i drugom infrastrukturom. Dobrim upravljanjem mogu se poboljšati uvjeti za ostvarenje dostupnog turističkog potencijala te ukloniti prepreke njegovom razvoju. Projekt CE – Spaces4All bavit će se osnaživanjem pristupačnog turizma u vidu prilagođavanja turističkih sadržaja osobama s invaliditetom s posebnim naglaskom na ključne probleme: nedostatka društvene svijesti, kapaciteta i suradnje svih dionika uključenih u prostorno planiranje za pristupačni turizam, ali isto tako i nedovoljnom involviranošću osoba s invaliditetom te nedostatkom adekvatnih usluga prilagođenim njima s intencijom omogućavanja samostalnosti tijekom turističkih putovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.645.496,00 eura. Kroz partnerstvo REDEA će u projektu participirati vrijednošću ukupnog budžeta u visini od 170.100,00 EUR pri čemu se 80% vrijednosti sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 136.080,00 EUR, dok je udio vlastitog sufinanciranja 20%, odnosno 34.020,00 EUR.

Skip to content