Redea
Novosti

ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA MYSTICAL DANUBE

Objavljeno 04.01.2024

Javna ustanova REDEA započela je s provedbom projekta ZELENA I MISTIČNA PRIČA DUNAVSKE RUTE – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa za socijalno-ekonomski razvoj ruralnih područja u Dunavskoj regiji, akronim projekta MYSTICAL DANUBE.

  • projekt je financiran iz programa Interreg Dunav (Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.)
  • u projektu sudjeluje deset partnera i 13 strateških partnera iz devet država (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Crna Gora, Mađarska, Rumunjska i Bugarska)
  • vodeći partner je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA
  • projekt je počeo s provedbom 1. siječnja 2024. godine i trajat će 30 mjeseci, točnije do 30. lipnja 2026.
  • ukupan iznos projekta je 1.979.634,48 EUR, a udio JU REDEA iznosi 201.449,48 EUR.

U ovom projektu želimo doprinijeti razvoju zajednica u ruralnim i manje posjećenim područjima na razini svake zemlje projektnih partnera, putem transnacionalne valorizacije prirodnog nasljeđa i nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje je duboko povezano s lokalnom zajednicom.

Glavni cilj projekta je razviti koordinirani zajednički transnacionalni pristup u valorizaciji prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao turističkog resursa u ruralnim i manje posjećenim područjima u Dunavskoj regiji. Transnacionalni pristup će se postići kroz zajedničku suradnju, razmjenu iskustva i znanja različitih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, na razini cijelog projektnog područja.  Kroz projekt će se uključiti lokalna zajednica, posebno ranjive skupine, u stvaranje usluga turizma temeljenih na zajednici koje će biti dio nove tematske rute (Zelena i Mistična priča dunavske rute) stvorene unutar projekta kao društvena inovacija.

Glavni rezultati projekta će uključivati:

  • 1 zajedničku strategiju za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima Dunavske regije
  • 10 akcijskih planova za razvoj održivih usluga i proizvoda zajednice temeljenih na turizmu na pilotnim lokacijama
  • 23 partnerske organizacije koje surađuju preko granica
  • zajednički razvijeno rješenje za transnacionalni razvoj turizma testirano na 10 pilotnih lokacija kao nova tematska ruta – Zelena i mistična ruta Dunava
  • mobilna aplikacija koja prikazuje rutu i njezine značajke u smislu lokacija i dostupnih turističkih usluga te postavlja kontaktne točke na pilotnim lokacijama.
Skip to content