Redea
Natječaji

VAŽNA NAPOMENA KORISNICIMA M17

Objavljeno 26.10.2022

APPRRR je na svojim službenim stranicama objavila važnu napomenu za sve korisnike M17 u kojoj je navedeno da prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore korisnici u AGRONET uz ostalu dokumentaciju učitavaju i Policu osiguranja uz koju treba učitati i ispunjenu i potpisanu Izjavu korisnika o načinu utvrđivanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje osigurane na polici osiguranja za koju se traži sufinanciranje iz mjere M17 uz pripadajuću dokumentaciju i to isključivo uz police osiguranja koje pokrivaju životinjsku proizvodnju i proizvodnju maslina.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content