Redea
Novosti

USVOJEN NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.

Objavljeno 04.09.2023

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine. Ekološka poljoprivreda je alternativni način proizvodnje hrane u kojem se prirodni resursi i procesi koriste na održivi način te predstavlja rješenje za održivi prehrambeni sustav uz očuvanje okoliša i bioraznolikosti.

Nacionalni akcijski plan predstavlja pregledni dokument trenutnog stanja ekološkog sektora u Republici Hrvatskoj te objedinjava sve dostupne mjere koje se odnose na ekološki sektor, a predviđene su raznim programima financiranja. Dokument se sastoji od 10 cjelina: uvodni dio, analiza trenutnog stanja, SWOT analiza, vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030., ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti, mjera za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost akcijskog plana sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini, financiranje, terminski plan te okvir za praćenje i vrednovanje. Vezano uz mjere za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su prema područjima djelovanja podijeljene u sedam grupa:

  1. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje);
  2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda;
  3. Ekološki sjemenski i sadni materijal;
  4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda;
  5. Potražnja ekoloških proizvoda;
  6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija;
  7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene.

Za ostvarenje daljnjeg napretka u razvoju ekološkog sektora potrebno je primijeniti sveobuhvatan pristup svim segmentima proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda, no i lanca opskrbe hranom u cjelini. Iz navedenog razloga, Nacionalni akcijski plan obuhvaća nekoliko pravaca djelovanja koji će sami za sebe i u međudjelovanju pozitivno utjecati ne samo na daljnje povećanje ekoloških površina nego i na razvoj sektora u cjelini.

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. možete pronaći OVDJE.

Skip to content