Redea
Seminari

UPRAVLJANJE VOLONTERIMA – DVODNEVNA RADIONICA

Objavljeno 26.02.2021

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na novu dvodnevnu online radionicu koju će održati suradna organizacija Nacionalne zaklade, udruga Mi, 8. i 9. ožujka 2021.

Prijave su otvorene do 5. užujka 2021.

Više informacija o radionici i poveznica na prijavu:
DVODNEVNA ONLINE RADIONICA UDRUGE MI SPLIT, 8. i 9.3.2021. – UPRAVLJANJE VOLONTERIMA

Cilj ove radionice je upoznati sudionike s ključnim koracima u pripremi volonterskog programa u njihovoj organizaciji, u skladu s ciklusom menadžmenta volonterskog programa i njihovim uključivanjem u organizacijski menadžment. Radionica je namijenjena organizacijama koje u svoj rad namjeravaju uključiti volontere ili za organizacije koje već rade s volonterima, a treba im podrška u koordinaciji rada s njima.

Radionicu organizira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama u sklopu Zakladinog Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja, a otvorene su predstavnicima udruga i svih drugih potencijalnih prijavitelja na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda i javnih izvora kako bi se osnažili organizacijski i stručni kapaciteti svih potencijalnih prijavitelja.

 

Skip to content