Redea
Natječaji

UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Objavljeno 09.05.2023

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) provodi Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine u 2023. godini.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama na području jedinica lokalne samouprave.

Korisnici Programa su stanovnici lokalne zajednice pripadnici romske nacionalne manjine koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa, odnosno jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Podnositelj zahtjeva podnosi jedan zahtjev za financiranje projekta na temelju Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1 % pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave i jedinice područne samouprave ukoliko projekt provode u jedinici lokalne samouprave iz točke 1.

Prihvatljive su građevine javne namjene iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije 2. siječnja 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini.

Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om, a najmanji iznos projekta mora biti 20.000,00 EUR.

Zahtjev za financiranje projekta  podnosi se od 5. svibnja 2023. do najkasnije 5. lipnja 2023. godine.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije odvija se putem e-maila: potpomognuta@mrrfeu.hr.

Sve dodatne informacije o Programu i Pozivu dostupne su OVDJE.

 

Skip to content