Sanacija odlagališta

SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ (Referentni broj: KK.06.3.1.04) namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a čija svrha je […]

Čitaj više