prijedlog

PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

Na portalu e-Savjetovanja dostupan je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu s pripadajućim obrascima prethodne procjene. Sukladno Prijedlogu, plan je slijedeći: Više informacija […]

Čitaj više