pečenica

NOVA DVA HRVATSKA PROIZVODA ZAŠTIĆENOG NAZIVA U EU

Hrvatske delicije „Dalmatinska panceta“ i „Dalmatinska pečenica“ dobile su europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i upisana su u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog […]

Čitaj više