kultura

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Međimurska županija je objavila Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, […]

Čitaj više

KULTURA U CENTRU – POTPORA RAZVOJU JAVNO-CIVILNOG PARTNERSTVA U KULTURI

Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni privremeni na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru OPULJP, […]

Čitaj više

INFORMATIVNA RADIONICA ZA POZIV „UMJETNOST I KULTURA 54+“ U ZAGREBU

Ministarstvo kulture organizira 19. lipnja 2017. godine u prostorijama hotela International u Zagrebu, besplatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje povodom objave otvorenog poziva na dostavu projektnih […]

Čitaj više

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016.

Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom […]

Čitaj više