hrvatska

OTVOREN PRVI POZIV INTERREG V-A MAĐARSKA-HRVATSKA

Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga (eng. Call for Proposals) INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavio je na dan 29. veljače 2016. Ured Premijera Mađarske […]

Čitaj više

TRAJNO OTVORENI POZIV: INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA

Objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projekata Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014-2020. Javni poziv u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska […]

Čitaj više