e-Savjetovanja

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“, broj 65/17, 61/18 i 66/19) donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja […]

Čitaj više

E-SAVJETOVANJA ZA NATJEČAJE IZ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” te Nacrt natječaja za tip […]

Čitaj više

E-SAVJETOVANJA DO 21. KOLOVOZA 2019.

Na portalu eSavjetovanja dostupan je novi nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 21. […]

Čitaj više

AGROTEHNIČKE MJERE I UTVRĐIVANJE OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na portalu eSavjetovanja objavljena su dva prijedloga pravilnika. Riječ je o sljedećim prijedlozima: Prijedlog pravilnika o agrotehničkim mjerama kojim se propisuju agrotehničke mjere koje moraju provoditi […]

Čitaj više