državne potpore

EDUKACIJA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA

REDEA d.o.o. organizira jednodnevnu edukaciju o državnim potporama namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (zaposlenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim […]

Čitaj više