bespovratne potpore

ODLUKA – BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

Međimurska županija je donijela Odluku za dodjelu bespovratnih potpora temeljem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ u 2021. godini. Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za […]

Čitaj više

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020.

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije» za 2020. godinu Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje […]

Čitaj više