T.O. 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

T.O. 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12.listopada 2021. godine natječaj za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 – 7.999 eura

  1.  samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  3. obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  4. trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata
  5. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

SVRHA NATJEČAJA je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak u ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

VISINA POTPORE iznosi 15.000 eura po korisniku, a intenzitet potpore je 100%.

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovog Natječaja.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenog 2021. godine od 12 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12 sati.

Više informacija o natječaju kao i samu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.