Redea
Natječaji

T.O. 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Objavljeno 11.01.2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12.listopada 2021. godine natječaj za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 – 7.999 eura

  1.  samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  3. obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  4. trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata
  5. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

SVRHA NATJEČAJA je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak u ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

VISINA POTPORE iznosi 15.000 eura po korisniku, a intenzitet potpore je 100%.

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovog Natječaja.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenog 2021. godine od 12 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12 sati.

Više informacija o natječaju kao i samu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.


TREĆE IZMJENE NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila treće izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1.

Navedenom izmjenom produžio se rok za popunjavanje zahtjeva za potporu koji će se moći popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. prosinca 2021. godine od 12 sati do 31. siječnja 2022. godine do 12 sati.

Izmjene za tip operacije 6.3.1. možete vidjeti OVDJE. 

 

DRUGE IZMJENE NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila druge izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  • Ovim izmjenama prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju;
  • Potpora za tip operacije 6.3.1 (uključujući i LAG natječaje sukladne tipu operacije 6.3.1.) može se dodijeliti istom korisniku i/ili njegovom povezanom i/ili partnerskom poduzeću samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020., uključujući prijelazno razdoblje;
  • Povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu mora proizlaziti iz podizanja jednogodišnjeg ili višegodišnjih nasada/usjeva/ ili podizanja plastenika/staklenika u kojem će se odvijati proizvodnja ili kupovine živih životinja unutar odabranog sektora (razreda EVPG);
  • Kupnja postojećih nasada/usjeva nije prihvatljiva aktivnost

Izmjene za tip operacije 6.3.1. možete vidjeti OVDJE.

PRVE IZMJENE NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila prve izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1.

Navedenim izmjenama produžili su se rokovi za popunjavanje zahtjeva za potporu koji će se moći popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

Izmjene za tip operacije 6.3.1. možete vidjeti OVDJE.

 

 

Skip to content