Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA 2022.

Objavljeno 10.01.2022

Cilj Natječaja je osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

  1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
  2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;
  3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnera u provedbi programa, a prihvatljivi partneri su:

– udruge iz sustava sporta;

– ustanove iz sustava sporta;

– odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnove škole i srednje škole)

Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo na jedno programsko područje i samo s jednim programom.

Programi koji se mogu sufinancirati su:

– koji se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine;

– poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

– poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

– poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja

NEPRIHVATLJIVI KORISNICI:

– udruge koje nisu uskladile statut s odredbama Zakona o udrugama

– udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija

– udruge koje nisu upisane u Registar sportskih djelatnosti

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE:

– Programsko područje PP1 – 8.000.000,00 kuna

– Programsko područje PP2 – 3.750.000,00 kuna

Programsko područje PP3 – 3.000.000,00 kuna

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Najmanji iznos  sufinanciranja po programu za programsko područje PP1 i PP2 iznosi 10.000,00 kuna, a najveći iznosi 120.000,00 kuna, pod uvjetom da zatraženi iznos koji mora biti unutar navedenih iznosa ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Za programsko područje PP3 najmanji iznos sufinanciranja iznosi 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna, pod uvjetom da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

– organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera

– organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske

– organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– koje su usmjerene na političke ili religijske ciljeve/ili aktivnosti

– čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom Republike Hrvatske te koji se u potpunosti financira prema posebnim propisima

– koje su usmjerene isključivo zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja prijavitelja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– troškovi prostora koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;

– troškovi plaće/naknade provoditelja programa koji su navedeni u Obrascu prijave programa;

– troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;

– troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri zvjezdice (hotel, hostel, apartman…);

– troškovi nabavke opreme – trenažni rekviziti, pomagala i sportska odjeća i obuća koje je nužna kako bi se mogla provesti sportske aktivnosti

– troškovi za diplome, pehare, medalje te prehranu korisnika programa;

– troškovi promidžbe programa;

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– režijski troškovi;

– troškovi uređenja poslovnog prostora;

– plaće zaposlenika udruge koji nisu uključeni u program za koji se traži sufinanciranje;

– nabava informatičke opreme

NAČIN PRIJAVE:

Jedan dio propisane dokumentacije dostavlja se  u pisanom  obliku  osobno ili putem pošte na adresu:  Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, dok se drugi dio propisane natječajne dokumentacije učitava putem online prijave.

ROK ZA PRIJAVU: 5. veljače 2022. godine

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content