Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA OBUKE NEPLIVAČA „HRVATSKA PLIVA“ 2022.

Objavljeno 10.01.2022

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnera u provedbi programa, a prihvatljivi partneri su:

– udruge – članice Hrvatskog plivačkog saveza;

– udruge – članice Hrvatskog paraplivačkog saveza;

– ostale udruge iz sustava sporta;

– ustanove iz sustava sporta;

– odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnove škole i srednje škole)

Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom.

Programi koji se mogu sufinancirati su:

– koji se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Program obuke neplivača provodi se u skladu s programom „Hrvatska pliva“, Hrvatskog plivačkog saveza u fondu od najmanje 20 sati te je sastavni dio natječajne dokumentacije.

NEPRIHVATLJIVI KORISNICI:

– udruge koje nisu uskladile statut s odredbama Zakona o udrugama

– udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija

– udruge koje nisu upisane u Registar sportskih djelatnosti

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE:

– najmanji iznos sufinanciranja iznosi 10.000,00 kuna

– najveći iznos sufinanciranja iznosi 120.000,00 kuna

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

Financijskim potporama planira se sufinancirati provedba do 35 programa.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– provedba sportskog programa obuke neplivača

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– koje su usmjerene na političke ili religijske ciljeve/ili aktivnosti

– čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom Republike Hrvatske te koji se u potpunosti financira prema posebnim propisima

– koje su usmjerene isključivo zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja prijavitelja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– troškovi prostora koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, bazena i sl.;

– troškovi plaće/naknade provoditelja programa koji su navedeni u Obrascu prijave programa;

– troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;

– troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri zvjezdice (hotel, hostel, apartman…);

– troškovi nabavke opreme – trenažni rekviziti, pomagala i sportska odjeća i obuća koje je nužna kako bi se mogla provesti sportske aktivnosti

– troškovi za diplome, pehare, medalje te prehranu korisnika programa;

– troškovi promidžbe programa;

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– režijski troškovi;

– troškovi uređenja poslovnog prostora;

– plaće zaposlenika udruge koji nisu uključeni u program za koji se traži sufinanciranje;

– nabava informatičke opreme

NAČIN PRIJAVE:

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu natječajnu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje.

Jedan dio propisane dokumentacije dostavlja se  u pisanom  obliku  osobno ili putem pošte na adresu:  Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, dok se drugi dio propisane natječajne dokumentacije učitava putem online prijave.

ROK ZA PRIJAVU: 5. veljače 2022. godine

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content