Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Objavljeno 29.06.2023

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacije civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projektnih aktivnosti unutar dva prioritetna područja: zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi korisnici su organizacije civilnog društva (udruge) koje:

 • su upisane u Registar udruga i djeluju najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja
 • su programski usmjerene na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, speleologije, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, elektromobilnosti, energetskog siromaštva, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge
 • djeluju u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom RH
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • su ispunile ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • nemaju poslovne račune u blokadi.

Aktivnosti u području zaštita okoliša su:

 • projekti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe
 • organiziranje ekoloških akcija čišćenja podmorja
 • organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata
 • aktivnosti za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Aktivnosti u području energetska učinkovitost su:

 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti
 • provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva

Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta, pri čemu se dvije projektne prijave istog prijavitelja mogu odnositi samo na provedbu različitih aktivnosti (nije moguće prijaviti dva projekta za istu aktivnost).

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 438.000,00 €, a najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.650,00 €, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.600,00 €.

Rok za prijavu je od 28. lipnja do 31. kolovoza 2023. godine, a prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Prijave projekata se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika, posebno svaki projekt u jednoj zatvorenoj omotnici, na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

uz naznaku

Prijava na Javni natječaj Fonda za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU 1/2023) – NE OTVARATI

Ostale informacije o Natječaju se nalaze na sljedećoj poveznici.

Skip to content