Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Objavljeno 20.05.2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u dječjim vrtićima.

Prihvatljivi prijavitelji su dječji vrtići koji su proračunski korisnici državnog proračuna  odnosno proračuna JLP(R)S.

Ukupno raspoloživ iznos je 200.000,00 EUR.

Svaki prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje nabave uređaja, te mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 20.000,00 EUR do postotnog udjela propisanog Pravilnikom:

  • do 80% za područja posebne državne skrbi ili prve skupine otoka
  • do 60% za brdsko-planinska područja ili drugu skupinu otoka
  • do 40% za ostala područja Republike Hrvatske

Rok za podnošenje prijava:  od 17.svibnja 2024 do iskorištenosti sredstava, a najkasnije 31.prosinca 2024.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u na adresu Fonda.

Detalje poziva te obrasce potrebe za prijavu možete pronaći ovdje.

Skip to content