Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKATA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA

Objavljeno 19.06.2023

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom. Otpad koji je po ovom Javnom pozivu prihvatljiv, a na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom je komunalni otpad, biootpad, biorazgradivi otpad te sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom gorivi otpad (gorivo iz otpada).

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa. Dodatno svrha Javnog poziva je pripremiti projekte za javljanje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru PKK 2021-2027.

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu koja:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
  • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
  • dostave obveznu dokumentaciju u ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu
  • ostvaruju pravo na dodjelu sredstava Fonda koja podliježu pravilima o dodjeli de minimis potpora
  • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu, odnosno koji pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve ugovorene obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava Fonda, nemaju poslovne račune u blokadi
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva trgovačkim društvima i to najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 eura po jednoj prijavi. Ukupno raspoloživi iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 eura.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (19. lipnja 2023. godine), a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine tj. 31. prosinca 2023. godine.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i digitalnom formatu (.xsl, .pdf, word) na CD-u/DVD-u/USB-u na adresu: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Detalji poziva i obvezna dokumentacija za podnošenje poziva nalaze se na sljedećoj poveznici.

Skip to content