Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITH VOZILA

Objavljeno 21.06.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je dva javna poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, za javni i privatni sektor:

  1. Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 kn.

 Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove te trgovačka društva u javnom sektoru te proračunski i izvanproračunski korisnici.

 Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija ili donacija, a iznose najviše do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00kn. Ograničenja visine bespovratnih sredstava prema tipu energetski učinkovitog vozila detaljno su popisana u samom Pozivu.

 Prihvatljivi i opravdani troškovi:

– isključivo trošak kupnje vozila

– PDV je opravdan trošak ukoliko nije povrativ

Rok prijave

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (21.06.2022.), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Način podnošenja zahtjeva:

Prijava se dostavlja na adresu Fonda, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (USB), putem preporučene pošte ili osobnom dostavom putem Prijemnog ureda Fonda.

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

  1. Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 103.300.000,00 kn.

 Prihvatljivi prijavitelji su: punoljetne fizičke osobe, obrtnici, trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem subvencija ili donacija, a iznose najviše do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 70.000kn za fizičke osobe te do 400.000,00kn za pravne osobe. Ograničenja visine bespovratnih sredstava prema tipu energetski učinkovitog vozila detaljno su popisana u samom Pozivu.

 Prihvatljivi i opravdani troškovi:

– isključivo trošak kupnje vozila

– PDV je opravdan trošak ukoliko nije povrativ

Rok prijave

Podnošenja prijava započinje 27.6 u 8:00, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

 

Način podnošenja prijave: isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta energetski učinkovitih vozila s mrežnih stranica Fonda (vozimoeko.fzoeu.hr)

  1. Odabir vozila
  2. Priprema dokumentacije u suradnji s ovlaštenim prodajnim mjestom
  3. Prodajno mjesto vrši prijavu (redni broj prijave se dodjeljuje kronološki)
  4. Kupac dobiva potvrdu rezervacije s uputama za plaćanje minimalnog predujma (7%)
  5. Plaćanje predujma

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Skip to content