Redea
Natječaji

STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Objavljeno 25.10.2021

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2 „ Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“.

Svrha Natječaja je osigurati specifično osposobljavanje za poljoprivrednike nositelje, članove poljoprivrednih gospodarstava, rukovoditelje i zaposlenike u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Time će se doprinijeti povećanju korištenja novih metoda proizvodnje temeljenih na rezultatima istraživanja i razvoja, inovativnih praksi, konkurentnosti gospodarstva, udruživanja, kao i boljem razumijevanju zaštite i očuvanja okoliša i prirode.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe

Visina javne potpore iznosi do 200.000,00 eura po korisniku, a intenzitet potpore do 100%.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  • troškovi osoblja
  • neizravni troškovi – primjenjuje se fiksna stopa od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
  • putni troškovi
  • dnevnice (isključivo za javna tijela)
  • usluge vanjskih stručnjaka
  • i ostali troškovi navedeni u Natječaju

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

– program stručnog osposobljavanja obuhvaća tečajeve koji će se provoditi u razdoblju od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. i obuhvaća jednu od sljedećih tema:

  1. kružna poljoprivreda
  2. tehnike precizne poljoprivrede i utjecaj na agro-okoliš
  3. digitalna transformacija u poljoprivrednoj proizvodnji, digitalni marketing i inovativni pristupi tržištu
  4. suradnja poljoprivrednih proizvođača – svi aspekti

– programom stručnog osposobljavanja obuhvaćene su najmanje 3 županije

ROK za podnošenje zahtjeva za potporu je od 15. studenog 2021. u 12 sati do 15. veljače 2022.

Više informacija kao i Natječajnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Skip to content