Redea
Novosti

SMJERNICE ZA UVOĐENJE KRUŽNOG GOSPODARSTVA U POSLOVANJE

Objavljeno 10.03.2022

Zajedno s Energetskim institutom Hrvoje Požar izradili smo Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje, kako bi pomogli poduzetnicima i svim zainteresiranim dionicima što lakšu implementaciju kružnog gospodarstva u njihovo poslovanje. Dokument je izrađen u okviru projekta CIRCLE– Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region.

Linearno gospodarstvo, koje je obilježilo zadnjih 200 godina, temeljilo se na principu „uzmi-proizvedi-baci“, a model kao takav osigurao je velik gospodarski rast, ali istovremeno doveo do prekomjerne potrošnje svih resursa što je ostavilo dalekosežne posljedice na planetarno zdravlje. S druge strane, kružno gospodarstvo omogućava sustavnu transformaciju društva, budući da su njegove glavne okosnice promišljanje proizvoda kroz sve cikluse proizvodnje, korištenja, ponovne uporabe te u konačnici odlaganja/zbrinjavanja.

Prvi korak za uvođenje kružnog gospodarstva je određivanje ciljeva i strategije svog poslovanja prema kružnosti, odnosno stvaranje kružnog poslovnog modela. Postoji pet poslovnih modela koji su bazirani na kružnom gospodarstvu: kružni lanac opskrbe, oporaba i recikliranje, produljenje životnog vijeka proizvoda, platforma za dijeljenje te proizvod kao usluga.

Uvođenjem kružne ekonomije u poslovanje poduzeća mogu postići značajne prednosti, uključujući povećani rast, inovativnost, smanjenje troškova, smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 te veću sigurnost opskrbnog lanca i resurse. Naravno, provedba kružnog gospodarstva također zahtijeva kapital, tj. izvor financiranja. Postoje financijski programi koje osigurava Europska unija (EU), Europska investicijska banka (EIB) ili Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) za potporu tranzicije na kružno gospodarstvo.

Upravo izrada i usvajanje ovakvog dokumenta utječe na definiranje budućih poslovnih aktivnosti nekog područja. Smjernice za uvođenje kružnog gospodarstva u poslovanje preuzmite OVDJE.

Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura, dok EU sufinanciranje iznosi 1.582.717,00 eura.

Glavni cilj projekta CIRCLE je povećanje i širenje znanja o principima kružne ekonomije, kroz suradnički pristup koji uključuje proizvođače, inovatore, poduzeća, istraživačke centre, jedinice lokalne i regionalne samouprave te civilno društvo.

Skip to content