Redea
Natječaji

PROVOĐENJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM

Objavljeno 19.04.2023

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva koji se odnosi na podizanje svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redara u pogledu provedbe Zakona o gospodarenju otpadom.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda u visini od 15.000 EUR i to:

do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi;

do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;

do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelj po ovom Javnom pozivu može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje nabave, a koja sadržava nabavu usluge u svrhu provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti/edukacija.

Prihvatljivi i opravdani troškovi su svi oni koji predstavljaju neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave sluge izobrazno-informativnih aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava. Ukupno raspoloživi iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 1.000.000 EUR.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Skip to content