Redea
Novosti

PROJEKT CENTAR ZNANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ODABRAN ZA NEB PILOT PROJEKT EUROPSKE KOMISIJE

Objavljeno 20.10.2023

Projekt daljnjeg razvoja Centra znanja Međimurske županije odabran je kao jedan od deset pilot projekata za tehničku pomoć Europske komisije, Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO), kojeg je prijavila Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA. Ovaj prestižni odabir omogućava Međimurskoj županiji i njenim institucijama i poduzećima suradnju sa stručnjacima koji će davati konkretne smjernice kako bi pilot projekti bili usklađeni s principima i vrijednostima NEB-a (Novi europski Bauhaus) te time imali veće mogućnosti financiranja iz EU fondova. Naime, Novi europski Bauhaus kao interdisciplinarni i kreativni pokret želi spojiti znanost, tehnologiju i inženjerstvo s kulturom i umjetnošću te nastoji motivirati sve građane Europe da zajedno zamisle i sudjeluju u stvaranju budućnosti u kojoj će održivost biti ostvarena sa stilom, u kojoj postoje rješenja za probleme i izazove svakodnevnice.

Tijekom rada na pilot projektima stručnjaci će analizirati i ocjenjivati u kojoj mjeri se pilot projekti uklapaju u temeljne vrijednosti NEB-a, a to su održivost, uključivost i estetika. Također će se voditi računa o NEB-ovim radnim načelima participativnog dizajna, transdisciplinarnog pristupa i angažmana na više razina. Ova suradnja omogućit će Međimurskoj županiji identifikaciju i prevladavanje potencijalnih prepreka kako bi se osiguralo da se Centar znanja Međimurske županije razvija u skladu s najvišim standardima Novog europskog Bauhausa.

Ova savjetodavna podrška stiže u pravom trenutku kada se započinje s projektiranjem novih investicija na prostoru bivše vojarne i vojnog poligona: uspostava Centra znanosti Međimurske županije, izgradnja centralnog parka radnog naziva „Zelena oaza Čakovec“ te proširenje infrastrukture za podršku poslovanju kroz obnovu četiri preostala vojna objekta (skladišta).

Projekti koji će se realizirati u Hrvatskoj:

  1. Osijek – Sanacija zapadnog dijela osječke Tvrđe
  2. Pazin – Urbana transformacija koridora centra Pazina
  3. Čakovec – Centar znanja Međimurske županije
  4. Koprivnica – Zeleni Hub
  5. Kneževi Vinogradi – Čovjek i zemlja
  6. Karlovac – Transformacija bivše vojarne u Karlovački umjetnički centar
  7. Ozalj – Transformacija područja jezera Šljunčare u društveni centar u Ozlju
  8. Vodice – Arausa obrazovni/arheološki centar
  9. Murter – Projekt INSULARIJ, obrazovni centar unutar povijesnog lokaliteta/parka prirode
  10. Zagrebačka županija – Kulturne rute Zagrebačke županije
Skip to content