Redea
Natječaji

PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Objavljeno 05.05.2022

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine kojemu je cilj smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, a na području Međimurske županije to su:

 • Gradovi: Čakovec, Mursko Središće;
 • Općine: Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Kotoriba, Podturen, Pribislavec, Domašinec, Donji Vidovec, Goričan.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • pravni subjekti čiji je osnivač prihvatljivi podnositelj zahtjeva odnosno jedinica područne samouprave ili su u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu;
 • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa;
 • Vijeće ili predstavnik romske nacionalne manjine;
 • Organizacija civilnog društva.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine su građevine javne namjene koje su:

 • u vlasništvu prihvatljivog podnositelja zahtjeva
 • u vlasništvu pravnog subjekta čiji je osnivač prihvatljivi podnositelj zahtjeva ili jedinica područne samouprave
 • u vlasništvu pravnog subjekta koji je u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu prihvatljivog podnositelja zahtjeva
 • javno dobro za opću uporabu,

a odnose se na građevine iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture:

 • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba,
 • nerazvrstane ceste i ulice u naseljima,
 • pristupne ceste u naseljima,
 • dječja i višenamjenska sportska igrališta,
 • javna rasvjeta,
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, druge javne površine u naseljima,
 • prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za stambeno zbrinjavanje socijalno
 • ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine,
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,
 • druge građevine javne namjene koje pridonose cilju Programa.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za financiranje Projekta.

Prihvatljivi iznosi za financiranje je Projekt vrijednosti od najmanje 50.000,00 kn do najviše 500.000,00 kn.

Rok za podnošenja zahtjeva je od 3. svibnja do najkasnije 3. lipnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Skip to content