Redea
Natječaji

PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2024.

Objavljeno 05.02.2024

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1 % pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine: Čakovec, Mursko Središće, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Kotoriba, Podturen, Pribislavec, Domašinec, Donji Vidovec
  2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko projekt provode u jedinici lokalne samouprave iz točke 1.

Ukupni proračun programa iznosi 1.350.000,00 eura.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 150.000,00 eura s PDV-om.  Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 30.000,00 eura s PDV-om.

Ministarstvo može financirati do 100 % prihvatljivih troškova.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta.

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2024. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2024. godini.

Prihvatljive su građevine iz područja: društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Podnositelji podnose Zahtjev za dodjelu sredstava od 2. veljače 2024. godine do najkasnije 4. ožujka 2024. godine. 

Više informacija o Programu i načinu prijave dostupno je na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Skip to content