Redea
Natječaji

PROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Objavljeno 08.06.2021

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18)  stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5 % prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupni iznos sredstava za provedbu Programa iznosi 20.000.000,00 kuna.

Planirani iznos sredstava za Program raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

  • 50 % sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,
  • 25 % sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,
  • 15 % sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,
  • 10 % sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Prihvatljive građevine

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja objekata i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Za prihvatljive aktivnosti na Projektu, prihvatljivost troškova koje financira Ministarstvo započinje najranije s 1. siječnjem 2021. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Poziv je objavljen 1.6.2021. na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU www.razvoj.gov.hr i otvoren je najmanje 15 dana od dana objave.

Poziv za iskaz interesa_PPNM_1_6_2021-1

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina_PPNM_1_6_2021-1

Smjernice za podnositelje zahtjeva_PPNM_1_6_2021

Kritreriji bodovanja projektnih prijedloga_PPNM_1_6_2021

DODATAK A – KONTROLNI OBRAZAC_PPNM_1_6_2021

DODATAK B – PRIJAVNI OBRAZAC-DOPUNJEN_ppnm_4_6_2021

DODATAK C – PRORAČUN PROJEKTA_PPNM_1_6_2021

Skip to content