Redea
Natječaji

PROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Objavljeno 26.06.2023

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Podnositelj zahtjeva podnosi jedan zahtjev za financiranje projekta na temelju Poziva.

Zahtjev za financiranje projekta podnosi se od 23. lipnja 2023. do najkasnije 24. srpnja 2023. godine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja (u skladu s Odlukom o razvrstavanju I.-IV. skupina prema indeksu razvijenosti) te više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2021. godine (https://dzs.gov.hr/vijesti/objavljeni-konacnirezultati-popisa-2021/1270).

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. uključujući i ITU mehanizam ili Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije 2. siječnja 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini.

Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om, a najmanji iznos projekta mora biti 10.000,00 EUR.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije odvija se putem e-maila: potpomognuta@mrrfeu.hr.

Sve dodatne informacije o Programu i Pozivu dostupne su OVDJE.

Skip to content