Redea
Natječaji

PROGRAM POTPORE ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U OPĆINAMA RH U 2021. GODINI

Objavljeno 28.07.2021

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u općinama Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ovaj Poziv je nastavak mjere iz 2019. godine koja se provodila sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2019./2020. godini.

Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000,00 kuna.
Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od 15.000.000,00 kuna.
Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 kuna.

  • Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.
  • Rok za prijavu općina s potresom pogođenih područja iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021.), je  30 dana od dana objave Poziva.

Datum objave: 14. svibnja 2021. godine.

Prihvatljivi prijavitelji/općine: Prihvatljivi prijavitelji su općine Republike Hrvatske koje su razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti(Narodne novine broj 132/17) i koje su osnivači dječjeg vrtićautvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c.(Narodnenovinebroj 63/08 i 90/10).

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike (bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece,uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/program-potpore-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-opcinama-republike-hrvatske-u-2021-godini-6060/6060.


Prvog srpnja 2021. godine donijeta je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. U Međimurskoj županiji financijska sredstva su dodijeljena: Općini Donja Dubrava, Općini Gornji Mihaljevec, Općini Kotoriba, Općini Mala Subotica.

Dana 27. srpnja 2021. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade zatvara Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

 

Skip to content