Redea
Natječaji

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 2023.

Objavljeno 21.02.2023

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Program podrške regionalnom razvoju koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu indeksa razvijenosti (osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima)
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a (osim područja JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima).

Jedan podnositelj Zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. uključujući i ITU mehanizam ili Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko navedeno nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluge nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Provedbeno razdoblje

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini.

Pravila financiranja:

  • Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om.
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva: Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta najranije od 21. veljače 2023. godine do najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Programu, Kriteriju bodovanja projektnih prijedloga, načinu podnošenja zahtjeva te potrebnoj dokumentaciju za prijavu, možete pronaći OVDJE.

Skip to content